Đổi Server Nếu Không Load Được:

Cậu nhân viên vì sở hữu buồi to khiến hai sếp nữ tranh nhau dập trong chuyến đi chơi